Pismem z dnie 08 lipca 2021 r. DKO-WNP.4092.46.2021.DB na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 zwracają uwagę na takie obszary jak: rodzina, kultura, wartości, rozwój.