Jak w 3 krokach zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny, czyli praktyczna wiedza i wygodne narzędzia jak przeprowadzić i wykorzystać diagnozę potrzeb po zdalnej edukacji

Inwestujesz w 2 miesięczny dostęp do materiałów zawierających:

 

   • Nagranie eksperckie
    • program wychowawczo-profilaktyczny wymogiem w świetle prawa oświatowego;
    • konieczność modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniającej konsekwencje pandemii – propozycje praktycznych rozwiązań;
    • obligatoryjna coroczna diagnoza potrzeb z uwzględnieniem kontekstu edukacji zdalnej.
   • Dokument – katalog pytań z kafeterią odpowiedzi dla uczniów, rodziców, nauczycieli na podstawie którego stworzysz dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzie np. kwestionariusza ankiety, kwestionariusz wywiadu.

Jak w 3 krokach zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny?

Krok 1) 

Obejrzyj z zespołem nagranie i zdobądźcie przydatną wiedzę.

Krok 2) 

Przygotujcie dostosowane do Waszej szkoły narzędzie diagnozy – skorzystajcie z dołączonej kafeterii pytań i odpowiedzi.

Krok 3) 

Przeanalizujcie w zespole wyniki diagnozy i zmodyfikujcie program wychowwczo-profilaktyczny.

Ciesz się z dostosowanego do potrzeb Twojej szkoły programu wychowawczo-profilaktycznego oraz z realizacji kierunku polityki oświatowej państwa na 2020/2021.

Koszt inwestycji

697,41 zł brutto

Kurs i co dalej...

– możliwość skorzystania z wsparcia eksperta w modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego oraz szkoleń dla nauczycieli;
szkolenia wspierające realizację pozostałych kierunków polityki oświatowej na 2021/2022.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami