Edukacja włączająca

1. Edukacja włączająca - założenia i kierunek zmian w placówkach oświatowych

3h dydaktyczne szkolenie wykładowo – warsztatowe (2,15 h online lub stacjonarnie)

  • Jak definiuje się edukację włączającą?
  • Założenia edukacji włączającej istotne dla wdrażania zmian w przedszkolu/szkole.
  • Ocena funkcjonalna jako nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom.

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.

W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:

podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów wykład ekspercki– 2 h

2. Ocena funkcjonalna w przedszkolu/szkole - nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3h dydaktyczne szkolenie wykładowo – warsztatowe (2,15 h online lub stacjonarnie)

  • Klasyfikacja ICF podstawą oceny funkcjonalnej – od modelu medycznego do modelu biopsychospołecznego
  • Ocena funkcjonalna jako nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom.
  • Koncepcja uniwersalnego projektowania – tworzenie dostępnych środowisk edukacyjnych

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.

W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:

podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów wykład ekspercki – 2 h

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami