Indywidualizacja nauczania i neuroedukacja

Twój umysł stać na dużo - organizacja procesu uczenia się uczniów z wykorzystaniem wiedzy o neuroedukacji

 • Od kultury nauczania do kultury uczenia się
 • Dlaczego uczniowie maja trudności z uczeniem się
 • Pamięć a nauka
 • Strategie efektywnego uczenia się.
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się
 • Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

3 h

Indywidualizacja nauczania w zróżnicowanym zespole klasowym - poziom I

   • Prawo oświatowe a indywidualizacja nauczania, czego nie wolno zlekceważyć nauczycielom
   • Indywidualizacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zapewnić właściwe standardy?
   • Uczeń zdolny, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   • Strategie pracy

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Indywidualizacja nauczania w zróżnicowanym zespole klasowym - poziom II

    

   • Diagnoza podstawą indywidualizacji
   • Co muszę wiedzieć o uczniu?
   • Co muszę wiedzieć o sobie?
   • Budowanie skutecznych strategii indywidualizowania procesu uczenia

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Jak motywować uczniów do uczenia się?

     • Co wpływa na motywację i efekty w nauce naszych uczniów?
     • Metody motywacji,
     • Jak rozwijać świadomość mocnych stron?
     • Wybrane metody ewaluacji własnej lekcji, jako sposób na wzmacnianie motywacji uczniów.
     • PRO – czyli plan rozwoju osobistego – jako narzędzie automotywacji

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     Jak indywidualizować, żeby nie zwariować. Sposoby indywidualizacji w bezpośredniej pracy z zespołem klasowym

      

     • Podstawy prawne realizacji postulatu indywidualizacji
     • Sposoby indywidualizacji w trakcie pracy z zespołem klasowym: indywidualizacja treści, formy zadań, warunków realizacji podstawy programowej
     • Adekwatność działań do zaleceń z opinii ppp

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     Masz jakieś pytania?

     Skontaktuj sie z nami