Inne 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel:
Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Program:

 • wykład teoretyczny – BLS, AED, łańcuch przeżycia w ratownictwie medycznym
 • zajęcia praktyczne BLS z wykorzystaniem fantoma
 • stany zagrożenia życia

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

3 h

Prawa autorskie w edukacji – realia polskiej szkoły

  • Przepisy prawa związane z ochroną i przeniesieniem praw autorskich oraz własności intelektualnej
  • Wskazanie dobrych nawyków przy korzystaniu z własności intelektualnej
  • Licencja Creative Commons (CC)
  • Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie własnych zasobów

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   

  3 h

  Skuteczny nauczyciel, czyli jaki? Modele i zasady kształcenia, wady, zalety

   

  • Krótka prezentacja badań nad skutecznością nauczycieli.
  • Modele nauczania: transmisyjny, partycypacyjny, konstruktywistyczny – wady , zalety , zastosowania.
  • Podział metod nauczania według wybranych autorów- repetytorium metodyczne.
  • Refleksja nad strategiami gwarantującymi skuteczność nauczycielowi

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Awans zawodowy – planowanie ścieżki rozwoju

   

  • Analiza zapisów rozporządzenia o awansie zawodowym
  • Planowanie działań będących potwierdzeniem realizacji poszczególnych wymagań
  • Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
  • Strategia działania w okresie stażu

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Socjotechniki – bez paniki. Techniki wywierania wpływu użyteczne w szkole

   

  • Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii społecznej dotyczące socjotechnik oraz założenia koncepcji wywierania wpływu R. Cialdiniego
  • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela wpływające pozytywnie na jego relacje z innymi osobami w oparciu o koncepcję D.Carnegie
  • Wybrane socjotechniki wpływające na poprawę komunikacji i relacji między nauczycielem a uczniem, rodzicem, oraz innymi pracownikami szkoły

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Masz jakieś pytania?

  Skontaktuj sie z nami