Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Jest możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego lub online według cennika.

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

 Jest możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego lub online według cennika.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami