Kompetencje informatyczne

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie, 3h dydaktyczne

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3 h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2 h dydaktyczne – wykład

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – nauka przez zabawę

 

 • Programowanie – co to takiego?
 • Programowanie w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej
 • Zabawy i gry związane z nauką programowania dla I etapu edukacyjnego -umiejętności praktyczne z zakresu programowania
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnym, kodowanie za pomocą maty edukacyjnej i programowanie robotów
 • Projektowanie algorytmów oraz ich realizacji w postaci cyfrowej (aplikacja Scratch Junior)

3 h

Jeden, dwa, trzy … programujesz TY – edukacja przedszkolna

 

 • Programowanie – co to takiego?
 • Rozumienie sposobów kształtowania myślenia komputacyjnego za pomocą tradycyjnych środków dydaktycznych np. mata edukacyjna, gry i zabawy logiczne
 • Gry i zabawy rozwijające umiejętności z zakresu programowania, w tym abstrakcyjnego myślenia poprzez modelowanie rzeczywistych sytuacji

3 h

Jak uczyć programowania w klasach IV-VIII na przedmiotach nieinformatycznych?

 

 • Programowanie – co to takiego?
 • Programowanie w podstawie programowej dla szkoły podstawowej – nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia
 • Edukacyjne wykorzystanie algorytmów – przydatne programy i aplikacje

Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

 

3 h

TIK na lekcjach – wykorzystanie różnych aplikacji np. Kahoot, Learning Apps

 

 • Rozumienie organizacji i funkcjonowania komputerów, urządzeń elektronicznych i sieci komputerowej oraz ich wykorzystanie
 • Edukacyjne zasoby Internetu
 • Praktyczne wykorzystanie aplikacji edukacyjnych np. Learning Apps, Kahoot

Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

3 h

Metoda WebQuest – cz. 1

 

 • Metoda WebQuest – na czym to polega?
 • WebQuest w podstawie programowej
 • Efektywne strategie dydaktyczne – konstruktywizm,
 • Gotowe przykłady WebQestów do realizacji.

Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

3 h

Metoda WebQuest – cz. 2

 

 • Cyfrowe narzędzia do tworzenia WQ np. Weebly for Education
 • Zaplanowanie i opracowanie własnego WQ

Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

3 h

Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcjach w klasach młodszych

 

 • Co zrobić, aby tablica była naprawdę interaktywna
 • Bezpłatne edukacyjne zasoby Internetu
 • Tworzenie własnych zasobów interaktywnych – bezpłatne aplikacje

Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem oraz do tablicy interaktywnej

3 h

Chmura – jak ją wykorzystać w pracy z uczniami?

   • Bezpłatny dysk Google
   • Bezpłatne aplikacje: dokumenty Google, arkusze kalkulacyjne, ankiety, prezentacje
   • Współdzielenie cyfrowych zasobów

   Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

   3 h

   Internet, komputer, uczeń - szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni

    

   • Popularyzacja zagadnień dotyczących szans i zagrożeń cyberprzestrzeni
   • Zapoznanie i omówienie rodzajów zagrożeń świata wirtualnego
   • Konsekwencje związane z odpowiedzialnością prawną w cyfrowym świecie
   • Wskazanie sposobów rozpoznawania i radzenia sobie z cyberprzestępczością w codziennym życiu
   • Gry, portale społecznościowe, strony internetowe, blogi i czaty jako miejsca potencjalnego występowania zagrożeń
   • Profilaktyka uzależnienia od Internetu

   Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

   3 h

   Użyteczne programy i aplikacje na lekcjach przedmiotowych

    

   Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z najpopularniejszymi programami oraz aplikacjami wspomagającymi pracę dydaktyczną podczas zajęć przedmiotowych.

   • wprowadzenie do wybranych programów i aplikacji pomocnych w dydaktyce
   • omówienie narzędzi i sposobów weryfikacji umiejętności uczniów
   • serwisy internetowe przeznaczone do przygotowywania prezentacji
   • sposoby wyszukiwania ciekawych treści w internecie
   • zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej

   Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

   3 h

   Prawa autorskie w Internecie

    

   • Przepisy prawa związane z ochroną i przeniesieniem praw autorskich oraz własności intelektualnej
   • Wskazanie dobrych nawyków przy korzystaniu z własności intelektualnej
   • Licencja Creative Commons (CC)
   • Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie własnych zasobów

   3 h

   Mobilne aplikacje edukacyjne w dydaktyce cyfrowej

    

   Cel szkolenia:
   – podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w procesie edukacyjnym mobilnych aplikacji edukacyjnych na smartfonach 

   3 h

   Masz jakieś pytania?

   Skontaktuj sie z nami