Kompleksowe wspomaganie

Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych

Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w ich rozwoju, polega na działaniach dyrektora placówki, mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.

W ramach kompleksowego wspomagania oferujemy:
– analizy realizowanych przez placówkę dotychczasowych działań, badania ich skuteczności
– opracowanie diagnozy i  planu wspomagania, w tym wybór kierunku rozwoju oraz określenie obszarów wsparcia
– organizacji różnych form wsparcia (np.szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje) i wdrożenie nowych rozwiązań, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków
– wspólną ocenę efektów podjętych działań

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych z wybranym szkoleniem

Kompleksowe wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w ich rozwoju, polega na działaniach dyrektora placówki, mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.

 • W ramach kompleksowego wspomagania oferujemy:
  – analizy realizowanych przez placówkę dotychczasowych działań, badania ich skuteczności
  – opracowanie diagnozy i  planu wspomagania, w tym wybór kierunku rozwoju oraz określenie obszarów wsparcia
  – organizacji różnych form wsparcia (np.szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje) i wdrożenie nowych rozwiązań, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków
  – wspólną ocenę efektów podjętych działań
  – przeprowadzenie wybranego szkolenia

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami