Kształcenie zawodowe

Konstruowanie przykładowych zadań egzaminacyjnych do wybranych kwalifikacji zawodowych

  • Podstawa prawna tworzenia arkuszy i zadań egzaminacyjnych
  • Procedura konstruowania i doskonalenia zadań egzaminacyjnych
  • Zespoły autorskie i zespoły krajowe

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

3 h

Statut szkoły branżowej w świetle nowych przepisów

 

1. Poznanie przepisów prawa zwartych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść
i budowę statutu.
2. Poznanie zasad techniki prawodawczej niezbędnej do prawidłowej budowy aktu normatywnego
3. W oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje zbudować statut

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

3 h

Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym

 

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.

W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

3 h

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami