Opieka i wychowanie 

Profilaktyka uzaleznień w szkołach i placówkach oświatowych

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.

W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

3 h

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 

W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.

W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

3 h

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami