Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Agresja nasza powszechna – jak sobie z nią radzić?

   • Diagnozowanie przyczyn uczniowskich zachowań agresywnych w konkretnych sytuacjach wychowawczych
   • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela przyczyniają się do eskalacji, a które – do wyciszania negatywnych emocji u uczniów
   • Proste techniki opanowania agresji własnej i uczniowskiej w konkretnych, trudnych sytuacjach wychowawczych
   • Sposoby reagowania w przypadku zaobserwowania aktów agresji w swojej placówce, lub w przypadku zgłoszenia takiej sytuacji ze strony ucznia-ofiary szkolnej przemocy

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Wprowadzenie do metody tutoringu w szkole podstawowej/przedszkolu

    

   • Na czym polega tutoring w szkole/przedszkolu?
   • Rodzaje tutoringu szkolnego – rozwojowy, naukowy, artystyczny
   • Jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki?
   • Spotkania tutorskie

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Jak uczynić działania wychowawcze skutecznymi?

    

   • skuteczne strategie wychowawcze i korygujące
   • kierowanie zachowaniem uczniów
   • utrzymanie dyscypliny podczas lekcji

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/przedszkolu

    

   • Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   • Zadania dyrektora szkoły w organizacji i koordynowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia a indywidualne nauczanie. 

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole

     • Systemowe podejście do rozwiązywania problemów zaburzeń zachowania uczniów,
     • Diagnoza problemu – różnicowanie zaburzeń zachowania z innymi zaburzeniami,
     • Zasady budowania strategii korygujących dla dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     Trudny uczeń w klasie – problemy i wyzwania w pracy nauczyciela?

      

     • Diagnozowanie przyczyn, trudnych dla nauczyciela uczniowskich zachowań w konkretnych sytuacjach wychowawczych
     • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela przyczyniają się do eskalacji, a które – do wyciszania negatywnych emocji i zachowań u uczniów
     • Proste techniki opanowania własnych negatywnych emocji i zaprezentowanie asertywnej postawy wobec uczniów w sytuacjach trudnych wychowawczo
     • Asertywne i konstruktywne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami ucznia trudnego

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

     3 h

     Najtrudniejszy klient szkoły: rodzic

      

     • Diagnozowanie wewnętrzne i zewnętrzne trudności, które wpływają na relacje między nauczycielem a rodzicem ucznia
     • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela wpływające negatywnie a jakie pozytywnie na relację z rodzicami
     • Wybrane socjotechniki wpływające na poprawę komunikacji i relacji między nauczycielem a rodzicem

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     Na obcej planecie – zrozumieć nastolatka

      

     • Konstrukcja psychofizyczna młodzieży w okresie adolescencji, w oparciu o wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
     • Kontekst socjologiczny współczesnego funkcjonowania młodzieży, podstawowe rozbieżności w funkcjonowaniu pokoleń X,Y, Z
     • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela wpływające negatywnie jak i pozytywnie na relację z nastoletnimi uczniami

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     AKCJA – INTEGRACJA. Integracja zespołów klasowych i grup nieformalnych

      

     • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela sprzyjają integracji zespołu
     • Przykłady ćwiczeń i zabaw integrujących grupę, zwiększających stopień wzajemnej znajomości
     • Wybrane ćwiczenie w konkretnej sytuacji trudnej wychowawczo

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych – wyzwania w pracy nauczyciela

      

     • Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych funkcji poznawczych
     • Diagnozowanie specyficznych potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci
     • Zagadnienia syndromu nieadekwatnych osiągnięć i jego przyczyny
     • Planowanie pracy z dzieckiem zdolnym
     • Ćwiczenia i zadania stymulujące potencjały rozwojowe funkcji poznawczych dziecka

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

     3 h

     Trening umiejętności komunikacyjnych i kształtowania postawy asertywnej

      

     • Umiejętności komunikacyjne oraz dotyczące alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (elementy procesu mediacyjnego, elementy Treningu Zastępowania Agresji)
     • Proste techniki opanowania własnych negatywnych emocji i zaprezentowania asertywnej postawy w trudnych sytuacjach interpersonalnych
     • Diagnozowanie wewnętrznych i zewnętrznych trudności, które wpływają na relacje między nauczycielem a uczniem, rodzicem ucznia lub współpracownikami

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

     3 h

     Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole i placówkach oświatowych

      

     • Idea dzielenia się „dobrymi praktykami” – rozwiązania, które zostały wdrożone i sprawdzone w macierzystych placówkach uczestników
     • Autoewaluacja własnych działań wychowawczych, jej ocena i dyskusja z pozostałym członkami grupy, w celu weryfikacji i doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
     • Umiejętności komunikacyjne oraz alternatywne formy rozwiązywania konfliktów (elementy procesu mediacyjnego, elementy Treningu Zastępowania Agresji)
     • Wiedza w zakresie zagadnień psychologii wychowawczej, rozwojowej i społecznej
     • Informacja pomiędzy uczestnikami dotyczących ważnych dla ich pracy bieżących wydarzeń, szkoleń i innych źródeł inspiracji

     W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
     W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
     wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

     3 h

     Masz jakieś pytania?

     Skontaktuj sie z nami