Prawo oświatowe, w tym zmiany i nowelizacje

Ocena pracy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa oświatowego

  • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora – podstawy prawne
  • Zadania dyrektora przy ocenie nauczyciela i ocenie własnej pracy
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela
  • Opracowanie narzędzi

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

  3 h

  Prawo jako narzędzie zarządzania w systemie oświaty - cele polityki oświatowej państwa

    • Cele i zadania systemu oświaty z punktu widzenia instytucji systemu – aktualizacja przepisów
    • Relacje między prawem zewnętrznym i wewnętrznymi przepisami szkoły – realizacja polityki państwa w szkole – zadania
    • Budowanie efektywnych relacji między podmiotami systemu oświaty
    • Programowanie i planowanie treści kształcenia a potrzeby uczniów

     

    W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
    W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
    wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

    3 h

    Masz jakieś pytania?

    Skontaktuj sie z nami