Proces dydaktyczny, w tym ocenianie i egzaminowanie

ABC oceniania kształtującego - wykład z elementami pogadanki

  • Omówienie 5 strategii oceniania kształtującego
  • Techniki oceniania kształtującego i uzasadnienie ich skuteczności
  • Dlaczego ocenianie kształtujące jest takie skuteczne?

   

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

   

  • Badania wewnątrzszkolne i analiza wyników egzaminów zewnętrznych – wymaganiem państwa wobec szkół
  • Źródła i zawartość informacji o wynikach egzaminów – czyli jak czytać i wykorzystywać analizy, sprawozdania i raporty
  • Analiza i interpretacja wykorzystywanych do komunikowania wyników: wskaźników statystycznych, skali centylowej, skali staninowej oraz wskaźników EWD
  • Analiza jakościowa wyników w oparciu o wskaźniki łatwości zadań egzaminacyjnych oraz plan i kartotekę testu
  • Interpretacja informacji o wynikach egzaminu zewnętrznego zestawiona z analizą kontekstową
  • Budowanie programu naprawczego

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   

  3 h

  Planowanie pracy dydaktycznej - formułowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych

   

  • Planowanie procesu dydaktycznego w oparciu o wymagania podstawy programowej
  • Weryfikacja zgodności programów nauczania z podstawą programową
  • Rozkład materiału a plan wynikowy
  • Typy zadań egzaminacyjnych (test ósmoklasisty) i ich poprawne konstruowanie
  • Konstruowanie zadań przedmiotowych i interdyscyplinarnych w oparciu o podstawę programową

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

  3 h

  Egzamin ósmoklasisty czyli co każdy nauczyciel, uczeń i rodzic wiedzieć powinien?

   

  • Podstawy prawne egzaminu ósmoklasisty – co ważne dla szkoły, uczniów i rodziców
  • Formuła egzaminu ósmoklasisty – najważniejsze problemy proceduralne,
  • Dostosowanie warunków i formy egzaminu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Struktura arkuszy standardowych i dla uczniów z dysfunkcjami
  • Wymagania egzaminacyjne a zadania i kryteria oceniania

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - planowanie pracy nauczyciela polonisty

   

  • Co sprawdza egzamin ósmoklasisty –zmiana paradygmatu wymagań egzaminacyjnych
  • Zadania egzaminacyjne a podstawa programowa
  • Formuła poleceń do zadań zamkniętych i strategie rozwiązywania zadań
  • Formuła poleceń do zadań otwartych i strategie rozwiązywania zadań
  • Kryteria oceniania zadań otwartych a metody pracy z uczniami

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – planowanie pracy nauczyciela matematyki

   

  • Co sprawdza egzamin ósmoklasisty –zmiana paradygmatu wymagań egzaminacyjnych
  • Zadania egzaminacyjne a podstawa programowa
  • Formuła poleceń do zadań zamkniętych i strategie rozwiązywania zadań
  • Formuła poleceń do zadań otwartych i strategie rozwiązywania zadań
  • Kryteria oceniania zadań otwartych a metody pracy z uczniami

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – planowanie pracy nauczyciela języka obcego

   

  • Co sprawdza egzamin ósmoklasisty –zmiana paradygmatu wymagań egzaminacyjnych
  • Zadania egzaminacyjne a podstawa programowa
  • Formuła poleceń do zadań zamkniętych i strategie rozwiązywania zadań
  • Formuła poleceń do zadań otwartych i strategie rozwiązywania zadań
  • Kryteria oceniania zadań otwartych a metody pracy z uczniami

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Ocenianie kształtujące jest motywujące – wprowadzenie RP do oceniania kształtującego

   

  • Mechanizmy psychologiczne warunkujące aktywność własną jednostki
  • Strategie oceniania kształtującego i ich motywacyjny charakter
  • Przegląd najpopularniejszych technik oceniania kształtującego i
  • OK jako strategia nauczania o motywacyjnym charakterze – refleksja i plan wdrożenia.

  W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
  W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
  wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

  3 h

  Strategie oceniania kształtującego – warsztaty przygotowujące zespół nauczycieli do wdrażania oceniania kształtującego

    • Spotkanie nr 1: Koncepcja OK w zarysie, strategia pierwsza OK i przynależne jej techniki
    • Spotkanie nr 2: Strategia druga OK i przynależne jej techniki
    • Spotkanie nr 3: Informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne
    • Spotkanie nr 4: Strategie czwarta i piąta wraz z technikami

    W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
    W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
    wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów. 

    3 h

    Masz jakieś pytania?

    Skontaktuj sie z nami