POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zakres i sposób wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego www.oswiata.slask.pl, zwanego dalej Serwisem.

OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. szanuje prywatność swoich Użytkowników oraz Klientów, dlatego gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające nasz serwis internetowy, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi: szkoleniowe, turystyczne oraz doradcze.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., z siedzibą
w Katowicach przy ul. A. Mickiewicza 28/7, NIP: 634 273 85 97, zwanej dalej OŚWIATA i BIZNES

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że podczas przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Operatorem Serwisu www.oswiata.slask.pl jest OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., z siedzibą
w Katowicach przy ul. A. Mickiewicza 28/7, NIP: 634 273 85 97, tel. 32 258 71 72.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez stosowanie narzędzi lokalizacyjnych (mapa Google) oraz udostępnienie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, m.in. aplikacji Facebook.

Formularz kontaktowy

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w Serwisie.
 2. Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu kontaktu zwrotnego.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza wiadomość lub zapytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu z Operatorem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończonym kontakcie jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na wewnętrzne potrzeby Operatora Serwisu.
 5. Treść przesłanej korespondencji może być archiwizowana. Operator Serwisu nie może jednoznacznie określić czasu, po którym zostanie ona usunięta.
 6. Jeżeli korespondencja prowadzona z Użytkownikiem będzie podlegać archiwizacji Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienie jej historii, jak również usunięcia, chyba że jej archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Operator Serwisu (np. obrona przez roszczeniami ze strony Użytkownika).
 7. Dane przekazane poprzez formularz kontaktowy nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

Zapis na szkolenie

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza służącego do zapisu na wybrane szkolenie.
 2. Dane podane w formularzu zapisu na szkolenie mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu.
 3. Dane podane w formularzu zapisu na szkolenie są przetwarzane w celu wstępnej rezerwacji miejsca dla Użytkownika na danym szkoleniu. Operator serwisu wykorzystuje także podane dane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zapisu i przekazywania informacji na temat danego szkolenia.
 4. Dane podane w formularzu zapisu na mogą być przetwarzane przez Operatora Serwisu przez okres 5 lat.
 5. Dane przekazane poprzez formularz zapisu na szkolenie nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 6. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika wyrażone podczas wysyłania formularza.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne wysyłane przez serwer www, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane podczas przeglądania stron Serwisu.

W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.
Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia wszystkich okien przeglądarki.
Pliki cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez ustalony czas.

Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies własne oraz pliki cookies serwisów zewnętrznych, należące do takich podmiotów jak: Google, Facebook.

Cel zamieszczania plików cookies i uzyskiwania do nich dostępu

Operator serwisu zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celu:

 • tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, które umożliwiają nam analizę sposobów korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
 • dopasowania zawartości wyświetlanych stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz poprawy funkcjonalności Serwisu,
 • mierzenia skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych.

Analityka i statystyki

Korzystamy z Google Analytics do zbierania statystyk odwiedzin Serwisu oraz analizy zachowania Użytkowników w obrębie Serwisu.

Usuwanie i blokowanie plików cookies

Zazwyczaj domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie dokonać zmian w tych ustawieniach. Jedną z możliwych opcji jest zablokowanie przyjmowania plików cookies.

Przeglądarki internetowe umożliwiają także usuwanie zapisanych wcześniej plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików cookies można uzyskać po kliknięciu w menu danej przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Serwisu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies powoduje, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zastosowanie w przeglądarce internetowej ograniczeń obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na działanie niektórych funkcji Serwisu.

Logi Serwera

Serwer odpowiedzialny za utrzymanie Serwisu generuje logi, które obejmują takie dane jak IP Użytkownika, datę i czas odwiedzin, rodzaj przeglądarki. Dane mają charakter anonimowy. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, a ich zawartość nie jest kojarzona z konkretnymi osobami i nie służy do identyfikacji Użytkowników.

Narzędzia lokalizacyjne

OŚWIATA i BIZNES może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika (m.in. poprzez zalogowanie użytkownika na koncie Google). Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone
w celu doskonalenia naszych usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

Aplikacje społecznościowe

W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię to” na Facebooku. Aplikacje te mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

OŚWIATA i BIZNES nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

OŚWIATA i BIZNES może w określonych przypadkach udostępnić informacje na temat użytkowników firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

Dodatkowo, OŚWIATA i BIZNES, może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

OŚWIATA i BIZNES nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim,
a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

W celu przechowywania danych na serwerze Operator Serwisu powierza dane następującym podmiotom:

 • Expro Sp. z o.o.,ul. Nad Strugą 7, 31-411 Kraków, NIP: 6772176570
 • nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920
 • AZ.pl Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8561164306

Bezpieczeństwo i integralność danych

OŚWIATA i BIZNES stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności OŚWIATA i BIZNES. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie jego danych.