Topowe szkolenia 

Rola nauczyciela w dobie sztucznej inteligencji

3h dydaktyczne szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne wykład

    –  korzystanie z  modeli językowych – Google Bard,  Copilot Microsoft  i Chat GPT

    –  korzystanie z narzędzi opartych na AI np. Canva, HeyGen

    – sztuczna Inteligencja – szansą czy zagrożeniem dla szkoły

Praktyka oceniania uczniów w szkole

 

3h dydaktyczne szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne wykład

– filozofia oceniania w szkole w świetle prawa oświatowego

– analiza zapisów dot. oceniania zawartych w Statucie szkoły

–  autonomia i obowiązki nauczyciela w sferze oceniania w szkole

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami