Nasi eksperci

Izabela Juszkiewicz

Pedagog, certyfikowany trener oraz coach. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania oświatą, doradztwa zawodowego oraz kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność w ramach projektu Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży”. Autorka i realizatorka programów rozwojowych dedykowanych kadrze kierowniczej oświaty a także szkoleń dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prawa oświatowego oraz doradztwa zawodowego. Trener na kursie Zarządzanie oświatą oraz na studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty – Szkoły Uczącej Się.
Posiada doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w szkole na stanowisku pedagoga. Współpracowała jako trener oraz doradca przy projektach realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (ORE) – „Edukacja dla pracy”, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych – „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”, Syntea SA „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego (makroregion IV)”, Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”. Aktualnie jest trenerem i doradcą w projekcie realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła dla Innowatora”. Współautorka pakietu edukacyjnego „Kariera na Maksa” oraz autorka scenariuszy z zakresu doradztwa zawodowego dla magazynu Nowoczesne Doradztwo Zawodowe dla Szkoły Podstawowej, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o. w Warszawie. Na co dzień pracuje w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jako nauczyciel konsultant i kierownik pracowni Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej.

Piotr Skrzypecki

Ekspert w zakresie zarządzania  oświatą, trener wspomagania, edukator, wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego ( dyrektor wydziału kształcenia, wicekurator i kurator oświaty), doświadczenie w zarządzaniu proj. dof. ze środków publicznych, w tym dla kadr oświaty.

Barbara Dubiecka-Kruk 

Ekspertka oświatowa, autorka: podręczników do matematyki, programów rozwojowych i szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki; trenerka oświatowa i coach edukacyjny, moderatorka design thinking, ekspertka w zakresie pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, z wykształcenia nauczycielka matematyki. Jej pasją jest matematyka, mocną stroną kreatywność, a siłą dwie córki. Autorka bloga oMatmo.pl

Ewa Kołodziejczyk

Ekspertka z 10 letnim doświadczeniem pracy w dziale rozwoju i szkoleń dla rynku usług edukacyjnych. Autorka i realizatorka programów szkoleniowo-rozwojowych skierowanych do oświaty, entuzjastka edukacji cyfrowej, trenerka umiejętności miękkich. Specjalizuje się w tematyce związanej z wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz propagowaniu metodyki kształcenia zdalnego i hybrydowego.

Ewa Jakubowska

Ekspertka oświatowa, nauczyciel z wieloletnim stażem, ukończone studia podyplomowe z  zarządzania oświatą oraz 160 godzinny kurs andragogiki. Doświadczenie z pracy na stanowiskach: wicedyrektora i dyrektora szkoły oraz wizytatora, kierownika oddziału i dyrektora wydziału Kuratorium Oświaty w Katowicach. Autorka i realizatorka szkoleń z zakresu praktycznej realizacji obowiązujących przepisów prawa w oświacie. Realizowane szkolenia dotyczą w szczególności procesu tworzenia dokumentów szkolnych, ich hierarchizacji i spójności a przede wszystkim zgodności ze statutem.

Krzysztof Kalinowski

Ekspert oświatowy, nauczyciel informatyki, dyrektor szkoły. Inspiruje nauczycieli i dyrektorów do efektywnego wykorzystania najlepszych rozwiązań technologicznych w edukacji. Entuzjasta praktycznych zastosowań cyfrowych wspierających zdalny warsztat pracy nauczyciela i dyrektora. Autor i realizator programów szkoleniowo-rozwojowych skierowanych do oświaty.

A może to miejsce czeka na Ciebie?

 

 

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami